KNX- julkaisut ja esitteet


TALOAUTOMAATIO PIENTALOSSA - HANKINTAOHJEET

Motivan yhdessä KNX Finland ry:n sekä muiden taloautomaatio- ja pientaloalan toimijoiden, Ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa vetämässä Toimiva taloautomaatio pientalossa – hankkeessa on tuotettu kattava verkkoaineisto sekä hankintaohjekortti pientalorakentajien ja -korjaajien käyttöön. Tietoa taloautomaatiosta ja ohjeita pientalon automaatiojärjestelmän hankintaan löytyy Energiatehokas koti-sivustolta.

Energiatehokas koti -verkkosivuille kootussa materiaalissa on tietoa taloautomaatiosta, sen eduista ja hyödyistä, ohjeita hankintaan sekä esimerkkejä erilaisista pientaloissa toteutetuista taloautomaatiojärjestelmistä. Hyödyntämällä esimerkiksi tarkistuslistoja voi laatia itselleen hyvän kuvauksen siitä, millaisen automaatiojärjestelmän taloon tarvitsee ja hankkii, ja mitä siitä toteutetaan nyt ja mitä tulevaisuudessa. Varautumalla tuleviin muutoksiin ennakolta ja suunnittelemalla järjestelmän laajennusmahdollisuudet hyvin pysyvät sekä investointi- että energiakustannukset kurissa.

Saat lisätietoa ohjeesta.


KNX-JÄRJESTELMÄN PERUSTEET

ST-KÄSIRJA 23 julkaistu.

ST-Käsirja 23

Uusi kirja "KNX-järjestelmän perusteet" sisältää keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Kirja sisältää sekä teoreettista tietoa KNX-järjestelmien toimivuudesta että käytännönläheisiä neuvoja asentamisesta ja käyttöönotosta. Se on kokonaisuudessaan Suomessa kirjoitettu ja siten se on yhdenmukainen suomalaisten asennuskäytäntöjen kanssa.Kirja soveltuu erityisesti saähköurakoitsijoille, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoille, järjestelmäintegraattoreille sekä alan opiskelijoille.

ST-Käsikirjan ovat tuottaneet Sähköinfo Oy yhdessä KNX Finland ry:n kanssa.Kirja korvaa aikaisemman vuonna 2010 julkaistun KNX käsikirjan asuntojen ja rakennusten ohjauksiin.

Lue lisää

Jälleenmyynti: Sähköinfo Oy, tuotenumero 412132
www.sahkoinfo.fi
tilaukset@sahkoinfo.fiST 701.31 Sähköautomaatiototeutus KNX -järjestelmää käyttäen.


Ohjekortissa kuvataan KNX- järjestelmän toteutusprosessia sekä prosessin eri vaiheissa luotavia dokumentteja ja niiden sisältöä. Mallidokumentteina esitetään tilakohtaisia toimintokortteja, toimintojen testaus ja toimintakoedokumentteja, järjestelmäkaavio, laite- ja pisteluettelot sekä keskuskaavio.

ST-kortiston KNX-kortit sähkösuunnittelijoiden avuksi

Julkaistu 28.6.2012

Jälleenmyynti: Sähköinfo Oy,
www.sahkoinfo.fi
tilaukset@sahkoinfo.fiKNX - julkaisut suomenkielisetKNX - Esitteet ja julkaisut englanninkieliset