KNX-tekniikkaa voi käyttää myös aurinkopaneelien tuottaman sähkön käytön optimointiin. Kuvassa aurinkopaneeleita asentamassa jyväskyläläisen Stream Industries Oy:n Lauri Kröger.

Energiatehokas

KNX-tekniikan avulla rakennusten energiankulutusta voidaan ohjata ja optimoida ilman, että rakennuksen käyttäjä edes huomaa asiaa.

KNX-alustan väylään kytketyt anturit kuten liiketunnistimet ja termostaatit ohjaavat eri toimilaitteita, jotka puolestaan ohjaavat esimerkiksi talon valaistusta, lämmitystä ja ilmastointia. Läsnäolotunnistimien avulla valot saadaan sammutettua automaattisesti tyhjistä huoneista ja ilmanvaihto pystytään säätämään kulloinkin optimaaliselle tasolle ilmanlaadusta tinkimättä. KNX-automaatiojärjestelmä voi huolehtia viihtyvyydestä myös avaamalla tai sulkemalla verhoja ja kaihtimia valon määrän ja lämpötilan perusteella.

Rakennuksesta poistuttaessa järjestelmä osaa laskea automaattisesti lämmityksen ja ilmanvaihdon tehoa, ja jos paluuaika on tiedossa, saadaan lämpötila nostettua takaisin normaalille tasolle ennen paluuta. Näin energiaa säästyy täysin huomaamatta.

Energiankulutuksen reaaliaikainen seuranta mahdollistaa myös paljon sähköä kuluttavien laitteiden, kuten lämpöpumppujen ja lämminvesivaraajien käytön pääasiassa silloin, kun sähkön hinta on edullisimmillaan.