Valmistajatyökalu - kuvaus

Laitevalmistajan työkalu

KNX laitevalmistajan työkalu on yhteinen ja valmistaja riippumaton työkalu, jolla luodaan KNX:n mukaisen tuotteen laitetiedoston määrittelyt. KNX valmistajat tarvitsevat työkalun, jotta voi:

− luodaan ja testataan ETS tuotteen laitetiedoston määrittelyt

− sertifioida tuotteen laitetiedosto KNX Associationin määrittelyn mukaiseksi

Kun on saatu KNX sertifiointi, valmistajat tarjoavat tällaisen tuotteen laitetiedoston ladattavina tuoteluetteloina, lähinnä Internetin välityksellä. Vasta kun on tuotu tämä laitetiedosto ETS:n tietokannan tuoteluetteloon, on se käytettävissä eri projekteissa.

KNX:n laitevalmistaja työkalu on käytettävissä vain KNX Associationin jäsenillä.

Voidakseen myydä KNX laitteita, on tehtävä vähintään seuraavat kehitysvaiheet:

1. Oman KNX laitteiston kehittäminen (tai hankkia ulkopuolisen toimittajan kehittämä valmis perustuote alustaksi eli OEM; Original Equipment Manufacturer)

2. KNX ohjelmiston kehittäminen toimimaan tälle laitteistolle
loppuasiakkaalle myytävä KNX laite on yleensä yhdistelmä 1 ja 2.

3. Kehitys / luominen ETS tuotteen tietokannan merkintä KNX laitteen

Nämä vaiheet suoritetaan KNX valmistajan työkalulla.

Tuotteen tuotetiedosto sisältää kaikki konfigurointitiedot, eli ne tiedot jotka tarvitaan ETS:ssä konfigurointiin ja oikean laitteen lataamiseen KNX-väylän kautta.

Tuotteen laitetiedostot voidaan ladata laitetoimittajien kotisivuilta tai sen voi saada sähköisesti (CD-ROM, sähköposti) sekä KNX Associationin palvelimelta keskitetysti.

Yksittäinen " product database" merkintää kutsutaan myös "Catalog" merkinnäksi.

Valmisteltaessa tuote ETS4:n, KNX valmistajan työkalulla, voidaan luoda myös tuotteelle eri ETS versioihin, eli niin ETS4:n sekä vaikka ETS3:a varten.
Uusin KNX valmistajan työkalua kehitettäessä on se integroitu osaksi Visual Studio © 2010 IDE:a ja se käyttää siis tätä ympäristöä.