ETS-opastusvideoita KNX Finlandin Youtube-kanavalla

 
KNX Finlandin opastusvideoilla perehdytään ETS-ohjelmiston käyttöön.


Stateko oy:n automaatioasiantuntija Veijo Piikkilä kertoo videoilla KNX-järjestelmien ohjelmoinnissa käytettävän ETS 5.7.5 -työkalun käytöstä KNX-virtuaaliympäristössä.

Ensimmäiset videot on julkaistu KNX Finlandin Youtube-kanavalla elokuussa 2021. Lisää videoita tullaan julkaisemaan syksyn 2021 aikana.


Osa 1: ETS-ohjelman käyttö, aloitus ja johdanto

Osa 2: ETS-ohjelman käyttö, hankinta ja käyttöönotto

Osa 3: ETS -ohjelman käyttö, projektin luominen ja kuormien ohjaus

Osa 4: ETS -ohjelman käyttö, On/Off-kytkennät


 

KNX 25.8.2021