KNX Award avoimien rajapintojen tutkijalle

KNX Finlandin kunniapuheenjohtaja Johan Stigzelius luovutti palkinnon Salolle Jyväskylän Paviljongissa 5.-7.2. järjestettyjen Sähkö-, valo-, tele- ja AV 2020 -messujen avajaispäivänä.

KNX Finland ry palkitsi SPTR-Asennus oy:n varatoimitusjohtajan, diplomi-insinööri Eemi Salon Jyväskylän Sähkömessuilla 5. helmikuuta.

 

Salo palkittiin hänen talotekniikan avoimia tiedonsiirtorajapintoja käsittelevästä diplomityöstään. Avoimet rajapinnat mahdollistavat rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ja energiatehokkuuden ja toiminnallisuuksien parantamisen.

Salon työssä KNX Finland arvosti erityisesti sen ajankohtaisuutta ja selkeitä tuloksia. Palkintojenjakotilaisuudessa KNX Finlandin kunniapuheenjohtaja Johan Stigzelius kiitteli Salon työtä siitä, että se tarjoaa rakennusalalle hyvän pohjan automaation suunnitteluun ja tulevaisuuden rakentamisessa vaadittavien asioiden huomioimiseen. Asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota, ovat esimerkiksi alustan avoimuus, tietoturvallisuus, yksinkertaisuus, reaaliaikaisuus ja luotettavuus.

Stigzelius nosti erityisesti esille Salon huomion siitä, että ongelmat automaation integraatiossa eivät liity teknologiaan tai sen puutteeseen, vaan asenteisiin ja arvoihin. Hyvä suunnittelu helpottaakin ”tutusta ja turvallisesta” irti päästämistä.

 

Tulevaisuus alalla on valoisa

KNX AwardSähkömessuilla Salo kertoi kiinnittäneensä huomiota siihen, että toimijat osoittavat tällä hetkellä kiinnostusta uutta teknologiaa kohtaan ja avoimilla rajapinnoilla on laitevalmistajien tuki. KNX-tekniikka on ollut laajasti edustettuna messuilla.

Aiemmin räätälöidyt rajapinnat ovat hidastaneet kehitystä talotekniikan automaatiossa, sillä ne ovat aiheuttaneet ongelmia yhteensopivuudessa ja integraatiossa. Nyt tilanne on kuitenkin paranemassa.

– Suurilta laitevalmistajilta ei ole tulossa enää niin paljon omia räätälöityjä rajapintoja, kertoo Salo.

KNX on standardoitu ja avoin kiinteistöautomaatioväylä, joka helpottaa automaatiointegraatio-ongelmia. KNX tarjoaa alustan, johon voi liittää useampia eri palveluja sitoutumatta yhteen toimittajaan.

 

Salon työ automaation parissa jatkuu

Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi Aalto yliopistosta Salo siirtyi varatoimitusjohtajaksi SPTR-Asennus oy:hyn, jossa hän työskentelee mobiilirakentamisen parissa. Automaatiosuunnittelu on yhtiön ja Salon työssä ratkaisevassa asemassa. Usein rakennusprojektit toteutetaan merikontteihin, jotta rakenteet pystytään siirtämään pitkien matkojen päähän.


 
Saara Aholainen
, teksti ja kuva


KNX 7.2.2020