KNX - ratkaisusi nykyaikaiseen rakentamiseen ja ohjauksiin


KNX-VISIO

Rakennusten älykkyys perustuu yhteistyöhön ja avoimuuteen. Yhteistyöllä ja avoimuudella luodaan energiatehokas, ympäristöystävällinen, terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen rakennus, joka tukee IoT:n arvoja ja kysynnänjouston periaatteita. Älykäs rakennus toimii itsenäisesti, ennakoi ja reagoi ulkoisiin muutoksiin ja käyttäjän tarpeisiin. Älykkään rakennuksen käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa rakennuksen tilasta, energiankäytöstä ja saatavilla olevista palveluista ymmärrettävässä muodossa. Hän kykenee vaivattomasti ohjaamaan rakennusta. Älykäs rakennus tehostaa käyttäjän liiketoimintaa, mikäli käyttäjänä on yritys.

 

ÄLYKÄSTÄ TALOAUTOMAATIOTA KNX-TEKNIIKALLA

KNX on Suomen johtava kotien ja rakennusten älykäs automaatio- ja ohjausjärjestelmä.

 

KNX on kansainvälinen kiinteistöautomaatiostandardi, jonka avulla kiinteistöjen etäohjaus, energiatehokkuus, kysynnänjoustavuus, sisäympäristön terveellisyys, käyttömukavuus, tietoturvallisuus ja muunneltavuus saadaan viritettyä huippuunsa.

KNX - automaatioratkaisut ovat yleisesti käytössä sekä julkisissa rakennuksissa että asuin- ja liikekiinteistöissä ja jopa kokonaisissa kaupunginosissa, kuten Helsingin älykkäässä Kalasatamassa.

KNX - ratkaisut ovat avoimia ja älykkäitä. Niihin voidaan liittää monia eri järjestelmiä ja palveluita. Yhteen toimittajaan ei tarvitse sitoutua.

KNX - automaatiolla voidaan toteuttaa esimerkiksi valaistuksen ohjaus, lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus, ilmanvaihdon ja savunpoiston ohjaus, sähkökuormien ohjaus, energiankulutuksen mittaus ja seuranta, turvallisuutta parantavat ratkaisut sekä AV-ratkaisut. Monet näistä ovat jokaisen rakennuksen perustoimintoja.

KNX - tekniikalla toteutettuja järjestelmiä hallitaan helppokäyttöisten käyttöliittymien kautta. Käyttöliittymänä voi toimia painike, paikallinen kosketusnäyttö tai mobiilikäyttöliittymä.

KNX - kokonaisuudesta muodostuu järjestelmä, joka toimii reaaliaikaisesti ja taloudellisesti sekä vastaa ihmisten yksilöllisiä tarpeita.

KNX tukee täysin IoT:n kehitystä.

KNX - tekniikalla on toteutettu yli 10 000 kohteen automaatio Suomessa.


Olemme Facebookissa - KNX User Club Finland

Ajankohtaisia KNX juttuja myös Twitterissa - @Alex83ZaitsevKNX ratkaisut ovat oikea valinta kaikkiin rakennuksiin. Tutustu esimerkkeihin KNX-tekniikalla toteutetuista kohteista =>

 


KNX Suomessa
Urakoitsijat Etelä-Suomi,
Länsi-Suomi ja Itä- ja Pohjois-Suomi

Suunnittelijat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Itä- ja Pohjois-Suomi

KNX-laitetoimittajat